ต้องการผู้ร่วมทำงาน
 Supervisor 1 ตำแหน่ง
- วุฒิฯปริญญาตรี สาขาเครื่องกล /อุตสาหกรรม
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีประสพการณ์การออกเแบบและสร้างเครื่องจักร
 
 
 ช่างซ่อมบำรุง 5 ตำแหน่ง
- วุฒิฯ ปวช. ปวส. สาขาช่างเชื่อม/เครื่องกล
- อายุไม่เกิน 25 ปี
- มีความขยัน มานะ อดทน สู่งานหนัก
 
 
 เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ตำแหน่ง
- วุฒิฯ ปริญญาตรี หรือ ปวส. สาขาการบัญชี
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 

 
กรุณาส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่
  บริษัท อาซาฮี เมททัล จำกัด
  131 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า)
  ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง
  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
หรือส่งรายละเอียดมาที่ e-mail: hr@asahi-metal.co.th